Fusta Artesana és a Argentona
però treballem a tot Catalunya.
Troba'ns al 93 797 2453
o a través del correu electrònic a
pictograma

Feines

La fusteria no té aparador, per això us hem posat a continuació una petita mostra de la nostra manera de treballar. Són algunes de les feines que hem anat realitzant en aquest temps, i estem orgullosos de poder-vos-les ensenyar.