Fusta Artesana és a Argentona
però treballem a tot Catalunya.
Troba'ns al 93 797 2453
o a través del correu electrònic a
pictograma

Dormitori amb vestidor.

Aquest projecte és un dormitori gran, amb un llit central que, al darrere, és vestidor. La peça central és funcional i confortable, i inclou instal·lació elèctrica interior per llums i interruptors.