Fusta Artesana és a Argentona
però treballem a tot Catalunya.
Troba'ns al 93 797 2453
o a través del correu electrònic a
pictograma

Porxo de jardí.

Aquest porxo es va fer per cobrir la porta de sortida al jardí on tocava molt el sol. Es va fer annex a una teulada ja existent. Els pilars i les biguetes són fets també de fusta, creant una estructura molt lleugera i resistent.