Fusta Artesana és a Argentona
però treballem a tot Catalunya.
Troba'ns al 93 797 2453
o a través del correu electrònic a
pictograma

Una habitació compartida.

Aquesta és una gran habitació de dos llits, amb dues taules d'estudi aprofitnat les cantonades i diverses prestatgeries per a llibres i material d'estudi.